Jak PLM pomaga zarządzać opakowaniami w branży detalicznej?

Girl packing products

Zarządzanie opakowaniami można usprawnić i zoptymalizować za pomocą systemów Zarządzania Cyklami Życia Produktu (PLM). PLM może pomóc w projektowaniu i opracowywaniu opakowań, które dokładnie odzwierciedlają tożsamość marki, jednocześnie spełniając standardy branżowe.

Adaptacja do wyzwań regulacyjnych

UE wprowadziła nowe standardy etykietowania żywności w 2016 roku, zmuszając firmy do dostosowania się do nowych wymagań. W takich sytuacjach systemy PLM okazują się nieocenione, pozwalając firmom przygotować się na nowe regulacje z dużym wyprzedzeniem.

PLM może śledzić ewoluujące przepisy w różnych regionach, na przykład poprzez integrację z bazami danych zawierającymi przepisy, lub stosując algorytmy, które monitorują i skanują źródła informacji o nadchodzących zmianach w danym sektorze. Zapewnia to, że etykietowanie produktów jest zgodne z lokalnymi standardami.

Wsparcie dla inicjatyw zrównoważonego rozwoju

Dyrektywa (UE) 2019/904 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 czerwca 2019 roku zakłada znaczące zmiany w zarządzaniu plastikiem, w szczególności jego znaczną redukcję do 2040 roku.

Dlatego McDonald’s wprowadził wielokrotnego użytku opakowania plastikowe w 2022 roku i przetestował je w niektórych restauracjach we Francji. Wprowadzenie całkowicie nowych, ekologicznych opakowań i ich elementów w globalnych sieciach wymaga nieskazitelnej koordynacji. Systemy PLM mogą pomóc w koordynacji tego procesu.

PLM może być narzędziem, które pomaga zidentyfikować i wybrać przyjazne dla środowiska materiały podczas projektowania opakowań. Osiąga się to poprzez wprowadzenie do systemu standardu, którego projektant musi przestrzegać, np. dotyczącego wyboru komponentów, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających ich pochodzenie, gromadząc je w jednym miejscu, “przypięte” do produktu. Pozwala to firmie na utrzymanie ‘czystej’ dokumentacji w jednym miejscu.

W rezultacie firmy mogą być pewne, że ich produkty są zgodne z ekologicznymi standardami w danym regionie i spełniają oczekiwania konsumentów dotyczące odpowiedzialności za środowisko.

Zapewnienie spójności marki na różnych rynkach

Opakowanie jest także częścią komunikacji marki. Określa, czy marka jest postrzegana jako ekskluzywna, elegancka, czy też bardziej swobodna. Idealnie byłoby, gdyby opakowanie firmy było spójne we wszystkich krajach, gdzie jest obecna, przekazując jednolite przesłanie, a jednocześnie uwzględniając niuanse i różnice kulturowe, na przykład między Japonią a Europą.

Firmy działające w wielu krajach współpracują z dostawcami opakowań i projektantami rozproszonymi na całym świecie. Aby zsynchronizować i skoordynować tak rozproszoną pracę, potrzebne jest jedno, efektywnie działające źródło prawdy, do którego każdy interesariusz ma dostęp. Systemy PLM synchronizują się z centralną bazą danych wszystkich materiałów opakowaniowych i dokumentacji dotyczącej specyficznych kolorów.

Podsumowując, PLM oferuje kluczowe rozwiązania dla wyzwań związanych z opakowaniami i etykietowaniem w branży detalicznej. Umożliwia firmom dostosowanie się do globalnych standardów i oczekiwań konsumentów w złożonym środowisku handlowym.

termination