Baza wiedzy » Artykuły » Strach ma wielkie oczy

Strach ma wielkie oczy

System do zarządzania cyklem życia produktu jako zmiana w firmie jednocześnie frustrująca i motywująca.


Czego pracownicy często obawiają się przy wdrożeniu PLM?

  • Obawiają się, czy podołają obsłudze nowego, złożonego systemu komputerowego.
  • Czy zamieszanie wywołane zmianą nie spowolni pracy, zamiast ją przyspieszyć i czy nie pogorszy to sytuacji finansowej firmy.
  • Czy system PLM, który z definicji automatyzuje proste lub powtarzalne zadania, nie sprawi, że część etatów będzie zbędna.
  • Czy system PLM uwzględni wszystkie zawiłości procesu, przecież personel IT ma ograniczoną wiedzę na temat bieżącej pracy i stosowanych metod.
  • czy ilość błędów, które w przeszłości można było naprawić bez zwracania większej uwagi, zarejestrowana przez PLM nie spowoduje nieodwracalnych konsekwencji.
Te obawy sprawiają, że pracownicy zaczynają martwić się o swoją przyszłość. Dlaczego zatem firmy wdrażają systemy PLM? Odpowiedź jest prosta.

System zarządzania cyklem życia produktu to zmiana korzystna i konieczna dla firm, ponieważ:

 

Rynek nieustannie się zmienia, co wymaga od organizacji dostosowania się, aby zachować pozycję i odnieść sukces. Dlatego firmy wdrażają system PLM jako skuteczne narzędzie, które pozwala szybciej i wydajniej wprowadzać nowe produkty do sprzedaży.

Adaptacja do zmian to zdolność do otwarcia się na nowe rozwiązania, pomysły oraz technologie, które napędzają rozwój, poprawiają efektywność i jakość oraz wpływają na wzrost produkcji. Dzięki możliwości zarządzania dużymi i stale rosnącymi zbiorami produktów, system PLM doskonale pełni rolę stymulatora tego postępu.

W rozwijającej się firmie pracownikom łatwiej jest znaleźć osobisty cel, który ich motywuje. Pracownicy uwolnieni od powtarzalnych i mało kreatywnych zadań dzięki PLM mogą skoncentrować się na większej ilości kreatywnych i ważniejszych zadań.

Ostatecznie pracowników przyciągają firmy odnoszące sukcesy. System PLM, z którego korzysta innowacyjna, rozwijająca się firma, może angażować pracowników w proces optymalizacji, pozwalając im uczestniczyć, inicjować i kształtować wspólny sukces.

Jak możemy zamienić frustracje wywołane pomysłem wprowadzenia PLM na korzyści?

Wprowadzanie zmian to proces, który, jak każdy inny, wymaga świadomego planowania i odpowiedniego przygotowania całej organizacji. Główni interesariusze, czyli ci, których bezpośrednio dotyczy zmiana, muszą być na nią dobrze przygotowani. Wymaga to dyplomacji, cierpliwości, elastyczności, konsekwencji i analitycznego podejścia.

Oprócz przeprowadzenia analizy ekonomicznej, uzasadniającej wprowadzenie zmiany, niezbędne są następujące kroki:

  • Ocena potrzeb pracowników i identyfikacja obszarów, w których można do nich dostosować system PLM.
  • Konsultacje z pracownikami przed wprowadzeniem systemu i przekazanie dokładnej informacji o systemie PLM: jego przeznaczeniu, planie wdrożenia, harmonogramie oraz celach
  • Rozwiązywanie wszelkich wątpliwości, obaw lub frustracji związanych z nowym oprogramowaniem, poprzez dodatkowe szkolenia i stałe wsparcie informacyjne.
  • Stworzenie atmosfery partnerstwa, zrozumienia, otwartości i współpracy. Umożliwienie pracownikom zgłaszania zastrzeżeń, zadawania pytań i dostarczanie im terminowych odpowiedzi.
  • Zachęcenie liderów do angażowania się w dyskusje z zespołem i wspierania pozytywnego nastawienia i atmosfery współpracy.
Aby dowiedzieć się więcej, zachęcamy do przeczytania całego artykułu, do którego przejdziesz, klikając w baner poniżej: