MODUŁ

Produktowy dla branży ogrodniczej i retail

Moduł produktowy
  • Intuicyjny system filtrowania produktów po wszystkich ich parametrach.
  • Elastyczne zarządzanie uprawnieniami – dzięki zdefiniowanym rolom użytkownicy mają dostęp tylko do wybranych danych.
  • Wyświetlanie cech kartotek produktowych.
  • Funkcja ALERT przypomina o zadaniach i jednym kliknięciem przenosi użytkownika do miejsca w systemie, gdzie należy je wykonać.
  • Przejrzyste tablice do przeglądu i akceptacji produktów na dany sezon ułatwiają analizę .
  • Łatwy podgląd stanu budżetów na dany sezon w stosunku do planu daje pełny obraz realizacji zadań.
Moduł produktowy

Korzyści

product manager

Dla product managera

IT

Dla zespołu IT

zarzad

Dla zarządu

logistyk

Dla logistyka

Sprawdź pozostałe moduły:

zakupowy retail

Moduł zakupowy

logistyczny retail

Moduł logistyczny

Zobacz na żywo naszą prezentację, na której dowiesz się:

  • Dlaczego dzięki SilkPLM jest wygodniej nawet przy bardzo dużej bazie produktów.
  • Dlaczego system SilkPLM łatwo dostosujesz do Twojej organizacji.
  • Dlaczego z SilkPLM na każdym kroku jesteś bezpieczny.
  • Dlaczego od początku pracy z SilkPLM będziesz poruszać się po systemie, jakbyś go znał od zawsze.
Retail
Retail