Jak usunąć konto z aplikacji SilkPLM?

Jeśli jesteś ORGANIZACJĄ, która chce usunąć swoje konto z aplikacji SilkPLM.

Możesz w każdej chwili usunąć konto wraz z wszystkimi danymi wysyłając wiadomość na adres: info@silkplm.com z takim żądaniem.

Usunięcie konta ORGANIZACJI skutkuje usunięciem wszystkich danych użytkownika i nie będzie możliwe w przyszłości ich odzyskanie.

Nie przechowujemy żadnych danych.

Dlatego prosimy o przemyślaną decyzję.

Jeśli jesteś użytkownikiem, któremu dostęp do aplikacji dała ORGANIZACJA. 

Aby usunąć swoje dane – napisz do administratora aplikacji swojej organizacji. Za zakres danych, które zostaną usunięte odpowiada administrator organizacji, której udostępniamy aplikację.